проекти на мебели

Изготвяме безплатни оферти и проекти на мебели при предоставени размери от клиента.

подписване договор

При одобрение на офертата и проекта се подписва договор и се заплаща 50% от общата стойност.

взимане на мерки

Наш представител ще дойде да вземе точни мерки, след което се подготвя окончателният проект, включващ ВИК и ел. схема, ако е необходимо.

изработка на мебели

Започваме изработката на мебелите Ви и когато станат готови се доплащат още 40% от общата стойност на проекта.

доставка и монтаж на мебели

Предлагаме доставка и монтаж на изработените от нас мебели.

приемно-предавателен протоколс

След доставката и монтажа на поръчаните мебели се заплащат 10% от общата стойност и се подписва приемно-предавателен протокол.

Актуално